bebekizi logo
Bebek Sağlığı ve Çocuk Gelişimi
abone ol ÖLÇÜLEBİLEN PELVİS ÇAPLARI
25 şubat 2008, enver bey tarafından, Gebelik, Doğum ve İlgili Sorunlar kategorisine eklendi.
Ölçülebilen pelvis çapları denmesinin nedeni, pelviste tüm çapları ölçme olanağının olmamasından kaynaklanır. Ancak aşağıda göreceğimiz bazı çaplar ölçülerek pelvis yapısıyla ilgili bilgi sahibi olabiliriz. Pelvisi tabanı yukarı, tepesi aşağıda bulunan bir huniye benzetebiliriz. Huni biçimindeki bu oluşumun duvarlarının büyük bölümü kemikler, küçük bir bölümü de kas ve bağlar tarafından yapılmıştır. Arkada orta çizgi üzerinde bulunan "Kuyruksokumu kemiği" ile "Kuyruk kemiği" ve iki yanda bulunan birer "Leğen kemiği" arasındaki eklemleşmeler, pelvisin kemik iskeletini oluştururlar.
Huni biçimindeki pelvisin üstte bulunan geniş bölümüne "Büyük pelvis" ve bunun altında bulunan küçük bölümüne de "Küçük pelvis" denir. Arkada "Promontorium" ile önde "Simfizis pubis" arasında varsayılan düzlem, küçükle büyük pelvisi birbirinden ayıran sınırdır. Bu varsayılan düzlem düzeyinde pelvis boşluğu daralır. Bu darlığa "Pelvis üst darlığı" denir. "Pelvis alt darlığı"; arkada "Kuyruk kemiği", yanlarda "İskium tümsekleri" ve önde de "Simfizis pubis" in alt kenarı arasına yerleşmiştir. Pelvis alt darlığı, canlıda "Pelvis döşemesi" denilen kas ve bağlardan kurulmuş yumuşak bir dokuyla döşenmiştir. Pelvis döşemesinde "Uret-ra", "Rektum" ve kadınlarda bir de "Vagina"nm geçmesi için açılmış delikler vardır. Doğum olayı sırasında çocuğun normal yoldan doğabilmesi için üst pelvis darlığı, küçük pelvis ve alt pelvis darlığının normal büyüklükte olması gerekir. Bunun dışında çocuğun baş büyüklüğünün de annenin pelvis büyüklüğüne oranla doğuma engel olmayacak ölçüde olması gerekir. Örneğin annenin normal ölçülerdeki pelvis çaplarına karşılık çocuğun başı ya da gövdesi bazı nedenlere bağlı olarak normalden büyük olursa doğum normal vaginal yolla gerçekleşmeyebilir. Bu gibi durumlarda "Sezaryen" yoluna başvurulabilir. Annenin hamileliği boyunca fazla miktarda salgılanan progesteron hormonu, pelvisi kuran kemikler arasındaki eklemlerin bağlarım biraz gevşeterek, doğum sırasında pelvis çaplarının daha da büyümesini sağlar. Doğum olayında çocuğun kafa kemikleri az da olsa birbiri üzerinden kaydığından, kafanın ölçüleri biraz küçülerek doğumun gerek anne gerek çocuk için
elden geldiğince az zedeleyici olmasını sağlar. Doğum olayında çocuğun anne pelvisinden geçeceği uzun yolun genişlik olarak doğuma ne kadar uygun olduğunun saptanması, anne pelvisinin büyüklüğünün bazı özel noktalardan ölçülmesiyle bulunur. Biz burada yalnız canlı bir kadında ölçülebilecek pelvis çaplarından söz edeceğiz. Bunların dışında diğer bazı çok önemli pelvis çapları daha vardır, ancak onları canlı bir kadında ölçme olanağı yoktur. PELVİS İÇ ÇAPLARI: Pelvis boşluğunun içte kalan bölümleri arasındaki uzaklıklardır.
1) Konjugata diagonalis: Simfizis pubisin alt kenarıyla, promontorium arasındaki uzaklıktır. Kadında normalde 12,5 - 13 cm 'dir. Konjugata diagonalis şöyle ölçülür: ölçümü yapacak olan doktor ya da ebe - hemşire bir elinin işaret ve başparmağını jinekolojik pozisyonda yatmakta olan kadının vaginasından arkaya- yukarıya doğru uzatır. Arka - yukarıda, parmağının ucunda hisettiği kemik çıkıntısı promontorium-dur. Bu çıkıntıya değdikten sonra elini simfize dokunduğu noktaya diğer elinin bir parmağıyla işaretler ve daha sonra bu yeri kaybetmeksizin vaginadan içeri uzatmış olduğu iki parmağım geri çeker ve promontoriuma değdiği parmağın ucuyla aym elinin simfizis pubis altına gelen noktası arasındaki uzaklığı ölçer.
2) Konjugata vera: Simfizispubisin arka yüzüyle promontorium arasındaki uzaklıktır. Kadında normalde 11 cm 'dir. Parmakla ölçülen konjugata diagonalisten 2- 2.5 cm çıkarmakla, bu uzakhk bulunabilir. Çünkü doğrudan ölçmek olanaksızdır. Konjugata vera yaklaşık 9 cm olursa, doğum zor olabilir. 6 cm'lik bir uzaklık gösterecek olursa normal vaginal doğum olanaksızdır. Bu durumda sezaryen tek seçenektir.
PELVİS DIŞ ÇAPLARI: Pelvis boşluğunun dışta kalan kemik bölümleri arasındaki uzaklıklardır. Bu çaplar "Pelvimetre" adı verilen pergele benzeyen bir alet yardımıyla kadında dıştan ölçülebilen uzaklıklardır.
1) Birinci çap: Bu çap 5. bel omurunun "Diken çıkıntısı" ile simfizis pubisin ön yüzü arasındaki uzaklıktır ve 20 cm'dir.
21 İkinci çap: Bu çap 24 cm olup , karşılıklı her iki "Spina iliaka anterior superior"lar arasında uzanır. Bu çap da pelvimetreyle ölçülür.
3) Üçüncü çap: Karşılıklı her iki "Krista iliaka"nm en yüksek noktaları arasındaki uzakhk olup 28 cm 'dir ve pelvimetreyle ölçülür.
4} Dördüncü çap: Uyluk kenulderinin karşılıklı "Büyük torkanter"leri arasında uzanır. Kadında normal olarak 32 cm 'dir. Pelvimetreyle ölçülür Pelvisin diğer çaplan:
1) Diameter media: Bu çap 11 - 12 cm olup, promontorium üe simfizis pubisin üst kenarının ortası arasında uzanır.
2) Diameter transversa: Pelvis üst darlığının enine olarak birbirlerinden en uzak noktaları arasında uzanan çaptır. 13 - 14 cm 'dir.
3) Diameter oblika: Pelvis üst darlığında ilium kemiği ile kuyruksokumu kemiğinin eklemleştiği noktayla, karşı - ön tarafta ilium ile pubis

Pelvis boşluğunun karşıdan görünümü
Pelvis boşluğunun karşıdan görünümü


Pelvis boşluğunun üstten görünümü
Pelvis boşluğunun üstten görünümü

Pelvis boşluğunun alttan görünümü
Pelvis boşluğunun alttan görünümü

 günlükhamile olmayan kadın
hamile kadın emziren kadın 
Kalori 2100 2400 2600 
Protein (gr) 50 80 70 
Demirb(mg) 18 +30-60(mg ilaç içinde) 80 
İyot (mikrogram) 100 125 150 
Kalsiyum(gr) 1200 1200 1200 
Fosfor (gr) 1200 1200 1200 
Magnezyum (gr) 300 450 450 
A Vitamini (IÜ) 4000 5000 5200 
D Vitamini (IÜ) 400 400 400 
E Vitamini (IÜ) 10 15 15 
C Vitamini (mg) 45 60 80 
B1 Vitamini (mg) 1.5 1.5 
B2 Vitamini(mg) 1.5 1.8 
B6 Vitamini (mg) 2.5 2.5 
B12 Vitamini (mikrogram) 
Folik Asit (mg)0.4 0.8 0.6 
Niasin (mg) 14 16 18 

kemiklerinin birleştiği noktadaki "Eminensia ilipubika" denilen kabartı arasında uzanır. 12-12.5 cm kadardır.
4) Sajital çap: Bu çap pelvis alt darlığına ait olup "Kuyruk kemiği" ucuyla simfizis pubisin alt kenarı arasında uzamr. Kadınlardaki normal değer kayarak, bu çapın 2.5 cm kadar büyümesi sağlanır.
5) Transvers çap: Bu da pelvis alt darlığına ait olan bir çaptır ve 10 cm 'dir. Karşılıklı her iki "İsknım tümseği" arasında uzanır. Hamilelik sırasında salgılanan progesteron hormonu eklemler arasındaki bağları gevşettiğinden doğum sırasında bu çap bir miktar büyüyebilir.
yorumlar
Site Haritası
Bebekizi.com © 2008 - Tüm Hakları Saklıdır. Şifremi Unuttum - İletişim - Sitene Ekle - UNICEF - Tedavin - Gizlilik
Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Exchange Links - Directory - Resources - Link Exchange - WEB Directory
RSS yazılar RSS galeriler